Vad behöver jag för utrustning?

Styrfil för traktor maskin
Styrfil för traktor maskin

Sammanfattning

Du behöver inte någon speciell utrustning för att använda vår tjänst, då det går att variera spridning av gödning och utsäde från hytten. Dock blir ditt liv lite lättare ifall du istället kan använda styrfiler. Styrfiler används inom precisionsodling för att reglera tillförseln av bland annat kväve, utsäde, kalk med mera. För att använda en styrfil behöver din spridare eller spruta vara kopplad till en traktor skärm med GPS. I Sverige använder de flesta Trimble (t.ex CFX 750) eller John Deere (t.ex 2630 Greenstar 3). Vultus skapar styrfiler som är specifika till din utrustning, dessa matar du in i din traktor skärm med en USB sticka, därefter varierar spridaren sedan automatiskt dina insatser. 

Om Styrfiler
Vanliga styrfiler kräver GPS, men med en karta framför sig kan lantbrukaren variera spridningen i hytten efter en tilldelningskarta. Detta kallas en norsk styrfil och är ett vanligt alternativ till riktiga styrfiler.

För att en traktor automatiskt skall variera insatser behöver den veta var den är och sedan reglera mängden insats på just den platsen. För att kunna göra detta finns det filformat som innehåller positioner och mängder insatser, som din traktor skärm kan läsa. Därför finns styrfiler.

Självaste styrfilen är en mapp med några olika filer. De filerna som är inkluderade beror på vilken sorts styrfil som har skapats (märke). I de vanligaste formaten finns det en .shp, en .shx, en .dbf och ibland även en .prj fil. Vissa styrfiler inkluderar istället binärer eller andra fil format.

Utrustningen
För att använda styrfiler behöver din traktor en skärm som har GPS och är kopplad till spridaren eller sprutan. Det vanligaste i Sverige är Trimble (t.ex CFX 750 och TMX 2050) eller John Deere (2630 Greenstar 1 eller 3). Utomlands finns det flera andra vanliga alternativ. Din spridare behöver även kunna vara kopplad till skärmen, det finns väldigt många spridare och sprutor som kan hantera styrfilerna, troligtvis kan även din göra det. Vissa spridare har sektionsavstängning vilket ökar precisionen på styrfilerna, men det är inte ett krav.

Vultus Styrfiler
Våra styrfiler är anpassade efter filformatet som din utrustning behöver. Vi levererar färdiga styrfiler som kan matas in i traktorn med rätt fil struktur och fil innehåll. Innehållet i styrfilerna är baserat på våra modeller och mätningar, men vi ger alltid lantbrukaren möjlighet att bestämma en medelgiva eller påverka spridningen.