Odla smartare med Vultus


Kväve
Sprid ditt kväve med precision. Vi ger dig färdiga rekommendationer för spridning baserat på satellitdata som samlas var femte dag, din gröda och din sort.Utsäde
Rekommendationer för spridning av ditt utsäde baserat på grobarheten i ditt fält. Vi använder jordartsdata och 20 år av historisk satellitdata för att bestämma detta. 
Varningar
Baserat på 20 år historisk satellitdata kan vi väldigt tidigt se när bra delar av ditt fält riskerar att presetera sämre. Du får en varning och rekommendationer var du borde gå och kolla i fältet på fot.Vill du prova vår tjänst?

Fyll i nedanstående formulär och få möjlighet att prova tjänsten

Steg 1. Välj dina fält

Markera dina fält, logga in för att få en översikt av utvecklingen av dina fält och få uppdateringar kring potentiella risker och kvävebehov.

Steg 2. Få tillgång till data

Få tillgång till den senaste satellit informationen och analyser baserade på 20 år av historisk data från dina fält. 

Steg 3. Använd din data

Använd våra rekommendationer för kväve och utsäde för att få ut mer av dina resurser. Utför fältvandring med precision och undvik skördeförluster med våra varningar.


Vultus i media

 


Vill du ha vårt nyhetsbrev? Fyll i din e-postadress!